Usługi Centrum Obliczeniowego

Od 6 października 2008 r. uruchomimy w naszej Firmie centrum obliczeniowe dużej mocy.

W pierwszej fazie Centrum będzie świadczyło usługę obliczeń programem SAT, przez Państwa stworzonych modeli i przesyłanych nam drogą elektroniczną. Tą samą drogą będą odsyłane. Opłaty będą wnoszone w zależności od ilości węzłów modelu, co przekłada się na czas pracy komputerów.

Liczba węzłów siatki Cena netto/ obliczenie 
1 szt. modelu przysłanego
Do 5000 5 zł.
5001 - 10000 8 zł.
10001 - 20000 15 zł.
20001 - 30000 20 zł.
30001 - 40000 40 zł.
40001 - 50000 70 zł.
50001 - 60000 100zł.
>60000 Cena ustalana indywidualnie

Faktury będą wystawiane miesięcznie. Regulamin zostanie upubliczniony wkrótce.

Niektórzy z Państwa nie będą mieli cierpliwości do mozolnego modelowania skomplikowanych węzłów budynku. Z myślą o tych osobach nasze centrum obliczeniowe będzie świadczyło usługi modelowania i obliczeń na podstawie przesłanej nam, ścisłej dokumentacji.
Opłaty w tym zakresie będą wyliczane indywidualnie na zasadzie klucza:
C = tp * 50zł/h + n( co )
C – cena usługi netto;
tp – czas pracy pracownika przy modelowaniu (ewentualnie i opracowywaniu wyników);
n – ilość węzłów modelu;
co – cena obliczeń wg. pkt. 2. w zależności od ilości węzłów.
Czas modelowania przeciętnego modelu to 10 do 120 minut. Bardzo skomplikowanego nawet 8h i więcej.

W dalszej perspektywie przewidujemy rozszerzenie oferty o usługę obliczeń także innymi programami, w tym z zakresu mechaniki budowli.